Atelier Emmaus


"They say you need three things for paintings: the hand, the eye, and the heart. Two won't do."


David Hockney

Zoek je opdracht

Werkwijze

Mythentuin
  • Aan het begin van ieder les pak je je tekenmap en je tablet (je tablet alleen als je daar toestemming voor hebt). Als je je werkboekje nodig hebt, wordt dat uitgedeeld.
  • Zoek de leerroutekaart in je tekenmap op. Op die leerroutekaart vul je onder de datum van de vorige les de huidige datum in. Dan kijk je welke opdracht en welke stap in die opdracht je moet gaan doen.
  • Zoek op je tablet (of computer) de opdracht voor de huidige les op (het zoekformulier vind je hieronder).
  • Kijk of je spullen nodig hebt die niet in je tekendoos zitten en ga die halen. Vraag de docent om hulp als je iets niet kunt vinden.
  • Pak ook eventuele voorbeeld- of inspiratieboekjes.
  • Bestudeer eerst de bij de opdracht horende instructies, bekijk eventuele voorbeelden en instructievideo's en ga dan aan je werkstuk werken.
  • Werk geconcentreerd en in stilte. Leid andere leerlingen niet af.
  • Ruim alles weer netjes op als de docent zegt dat het tijd is (niet eerder).

Andere opdrachten

Opdrachten bij afwezigheid of lesuitval


Opdrachten

Met welke opdracht moet je gaan beginnen / ben je bezig?Hoeveel lesuren heb je vóór deze les al aan deze opdracht gewerkt?Code


Misschien vind je de onderstaande pagina's ook wel interessant.
Klik op de afbeelding.

Raften op de Brenta

Galerie Emhouse
Bekijk de topstukken van het werk dat door de leerlingen thuis gemaakt is.

Voorlichting profielkeuze

Voorlichting profielkeuze derde klassen.
Bekijk en beluister deze presentatie om te weten te komen wat het vak Tekenen in de bovenbouw inhoudt en wat je er in de toekomst aan hebt.

Emmaus Art Gallery

Emmaus Art Gallery.
Goede en mooie werkstukken van leerlingen hangen we op het prikbord of zelfs in een wissellijst op de gang. Daar kunnen heel veel leerlingen en leraren ze zien, maar mensen van buiten de school niet. Vandaar dat we ook een aantal werkstukken in de digitale gallerie van het Emmauscollege laten zien.

PRINT Stampa pagina