Uitwisselen in lockdown

Internationale projecten op afstand

Ook dit jaar ziet het er naar uit dat we niet op reis zullen kunnen. In elk geval is de situatie te onzeker om daar afspraken over te maken. We hebben ons er echter niet van laten weerhouden toch een aantal uitwisselingsprojecten op te zetten. Die gaan waarschijnlijk volledig digitaal plaatsvinden, al zullen we er wel alles aan doen om voor de uitwisselingsgroepen gezamenlijke activiteiten en misschien zelfs excursies te organiseren. Maar we kunnen natuurlijk helemaal niets beloven.


De projecten zien er allemaal als volgt uit:

 • ze vinden plaats in samenwerking met de leerlingen en docenten van de partnerschool;
 • het maximum aantal Nederlandse leerlingen per project is beperkt (vol is vol, dus teken op donderdag 3 december meteen om 8.00 uur in) ;
 • ze kunnen alleeen worden uitgevoerd door middel van regelmatig overleg tussen de leerlingen van de twee scholen;
 • ze worden afgesloten met een gemeenschappelijk product en met een presentatie in de internationaliseringsweek;
 • de resultaten worden op beide scholen gepresenteerd;
 • als het dan van overheidswege is toegestaan, zullen we bij elk project een buitenschoolse activiteit organiseren die betrekking heeft op het project;
 • de werkzaamheden vinden plaats in een aantal KWT-uren, in je eigen tijd en soms ook (gedeeltelijk) in lestijd.

Privacy

Om deel te kunnen nemen aan Internationalisering moet jij (indien 16 jaar of ouder) of je ouders (als je jonger bent dan 16 jaar) een aantal gegevens verstrekken en toestemming geven die gegevens te bewaren en gedeeltelijk te delen met de leerlingen en docenten van de partnerscholen. Welke gegevens dat zijn en wat er mee gebeurt, lees je hier.
Wij vragen de toestemming aan de leerlingen én de ouders.

Door deel te nemen aan een internationaliseringsproject, geven dus zowel de ouders als de leerlingen daarvoor toestemming.
Intekenen op een project moet je daarom in samenspraak met je ouders doen.
De toestemming geldt zolang de je deelneemt aan Internationalisering en kan te allen tijde worden ingetrokken via privacy[ad]emmauscollege.nl.

Druk de toestemmingsverklaring af, onderteken volledig en lever in bij de eerste bijeenkomst van jouw uitwisselingsgroep.

Geen toestemming of tussentijdse opzegging verhindert de deelname aan de activiteit.

Intekenen

Intekenen op onderstaande projecten kan vanaf donderdag 3 december (8.00) uur tot en met maandag 7 december via Magister (zie de link onderaan deze pagina).
VOOR EEN AANTAL UITWISSELING KUN JE JE ALLEEN INSCHRIJVEN ALS JE BEPAALDE VAKKEN HEBT. LET DAAR GOED OP!
Lees eerst de onderstaande beschrijvingen zorgvuldig door.De projecten

1. Castel di Sangro (Klassieke Talen)

Castel di Sangro

Inleiding

We kijken uit naar een gezamenlijke samenwerking met onze Italianen uit Castel di Sangro! Wie weet houd je er nog een leuk vakantieadres aan over... Ook al zijn we niet fysiek op locatie, we hopen de Italiaanse sferen wel goed bij jullie over te brengen en willen er een gezellige, gymnasiale samenwerkingsweek van maken. Daarnaast hopen we vooral dat jullie ook meer te weten komen over de oude Griekse en Romeinse cultuur. We zullen jullie bij goed resultaat belonen met twee KCV-punten. De opdrachten zijn historisch en archeologisch van aard.


Voor wie?

Deze uitwisseling is voor leerlingen met een of meer klassieke talen.


De partners

 • Naam van de school: Istituto Patini Liberatore
 • Adres van de school: Via Del Caraceni 17-21, 67031 Castel di Sangro (Aquila)
 • Schooltype / niveau : Liceo, Gymnasium/VWO
 • Gemiddelde leeftijd van de leerlingen ca.: 16/17

Wat ga je doen of maken?

Elk groepje mag een opdracht uitkiezen uit de lijst die wij hebben opgesteld.
De opdracht bestaat uit het beschrijven en vergelijken van gebouwen of personen uit de Romeinse periode in noordwest-Europa en Italië. De leerlingen beginnen dicht bij huis: we richten ons daarbij op plaatsen langs de limes in Nederland en in de Romeinse tijd belangrijke steden in Duitsland, die wij in de onderbouw van het gymnasium gewoonlijk bezoeken.
In Italië ligt de focus op Rome en op Campanië, met de rijke geschiedenis die al begint bij de Grieken. Zo mogelijk vindt er binnen de opdracht ook actualisatie plaats, door een parallel te trekken met het moderne Nederland en/of Italië.
De Nederlandse leerlingen zijn vooral verantwoordelijk voor het 'klassieke' deel van de opdracht en brengen daarvan verslag uit aan hun Italiaanse partners. Dat mag met een vlog, Powerpoint of een andere (creatieve) uitwerking, uiteraard in het Engels.
De leerlingen wisselen ook informatie uit over bijzonderheden van het thema in het eigen land in onze tijd. Ze vergelijken dus tussen toen en nu en tussen Italië en Nederland.


Waarom past deze opdracht bij de internationaliseringsbestemming/ het gebied van de school?

Zowel Nederland en Duitsland als (vanzelfsprekend) Italië heeft een rijke Romeinse geschiedenis. Door die gedeelde geschiedenis samen te verkennen en waar mogelijk te vertalen naar het heden ontdekken leerling hun gemeenschappelijke historische basis en kunnen ze die idealiter koppelen aan de geschiedenis van onze beide culturen. Hoeveel van die historie herkennen we nog in het dagelijkse Nederlandse en Italiaanse leven?


Welk eindproduct moet je maken en waarom?

 • Onze leerlingen zorgen met een -meer of minder creatieve- opdracht voor de overdracht van het klassieke deel van de opdracht naar de Italianen. We zijn nog in overleg over het eindproduct.


2. Match Your Art.
Bassano del Grappa (Italië, Tekenen, CKV)

Bassano del Grappa

Inleiding

Amici x sempre! Na 16 jaar intensieve en zeer plezierige samenwerking kunnen we gerust zeggen dat de Italiaanse collega's onze vrienden geworden zijn. Ook veel van de leerlingen die in al die jaren met de Italiaanse leerlingen hebben samengewerkt, hebben daar warme vriendschappen aan overgehouden en regelmatig vinden wederzijdse bezoekjes plaats. Hoewel we dit jaar waarschijnlijk niet op reis kunnen, gunnen we dat jullie ook allemaal. Dus dan maar digitaal. We hebben een project bedacht dat ervoor kan zorgen dat jullie met je Italiaanse partners in gesprek raken en waardoor jullie je in elkaars cultuur kunnen verdiepen. De opdrachten tellen mee voor het vak Kunst. Bekijk om alvast in de stemming te komen de trailer.


Voor wie?

We denken in de eerste plaats aan leerlingen met Kunst maar alle leerlingen die het onderwerp interessant vinden en het leuk vinden leeftijdsgenoten in de Italië te leren kennen, kunnen intekenen.


De partners

 • Naam van de school: Liceo Brocchi
 • Adres van de school: Viale XI Febbraio 65, 36061 Bassano del Grappa (Vicenza)
 • Schooltype / niveau: Liceum, Gymnasium
 • Gemiddelde leeftijd van de leerlingen ca.: 16/17

Wat ga je doen of maken?

 • Elk groepje krijgt van ons een verschillend thema aangereikt dat betrekking heeft op het dagelijks leven (b.v. eten, reizen, liefde, werk...)
 • De leerlingen kiezen zelf of uit een door ons aangeboden lijst vier schilderijen uit het eigen land die betrekking hebben op dat thema, twee Nederlandse schilderijen gekozen door de Nederlandse leerlingen en twee Italiaanse gekozen door de Italiaanse leerlingen.
 • De Nederlandse leerlingen sturen de afbeeldingen van de door hen gekozen schilderijen naar hun partners in Italië en omgekeerd.
 • De leerlingen analyseren de aangeboden schilderijen zorgvuldig met hulp van hun buitenlandse partners. Een analysemodel dat als leidraad dient en vooral ingaat op de iconografie en cultuurhistorische context wordt door ons ter beschikking gesteld.
 • De leerlingen wisselen ook informatie uit over de gewoontes en gebruiken in het eigen land rond het thema in onze tijd. Ze vergelijken dus tussen toen en nu en tussen Italië en Nederland.
 • De leerlingen produceren tenslotte zelf een 'kunstwerk' (foto, video, tekening, schilderij), hedendaags, maar in de geest van / geïnspireerd door een van de geanalyseerde kunstwerken.

Waarom past deze opdracht bij de internationaliseringsbestemming/ het gebied van de school?

 • Beide landen hebbeneen traditie van 'genrestukken'. In Bassano del Grappa was de familie Bassano daarmee al in de 16e eeuw begonnen. In Nederland is de 17e eeuw het hoogtepunt van dit genre. Deze genrestukken geven een indringend en dikwijls ontroerend beeld van de cultuur in vroegere tijden in beide landen en tegelijkertijd is veel ervan ook nu nog herkenbaar en invoelbaar. In hoeverre hebben die kunstwerken nog iets te maken met de regionale / nationale identiteiten van nu?

Welk eindproduct moet je maken en waarom?

 • De analyses worden gepubliceerd op Internet zodat alle leerlingen kennis kunnen nemen van de resultaten van de andere groepjes en zodoende kennis opdoen van de cultuur van het andere (maar ook het eigen) land.
 • De kunstwerken worden op beide scholen geëxposeerd, wat niet alleen de leerlingen die deelnemen aan onze eigen uitwisseling maar ook anderen laat zien hoe nu in beide landen wordt omgegaan met deze thema's.


3. De economische situatie in 2020 van Spanje en Nederland
Mollerussa (Spanje, Economie)

Mollerussa

Voor wie?

Voor leerlingen die het vak economie volgen.


De partners

 • Naam van de school: Institut La Serra
 • Adres van de school: Carreterra de Torregrossa (KM 1,9), 25230 Mollerussa, LLeida
 • Schooltype / niveau: Niveau 5vwo
 • Gemiddelde leeftijd van de leerlingen ca.: 16

Wat ga je doen of maken?

Jullie brengen in groepjes van vier (twee Nederlandse en twee Spaanse leerlingen) in kaart wat Corona op dit moment voor effect heeft op de economische situatie van beide landen. Je kunt dit doen door elkaar (en ouders/gezinsleden) te interviewen waarbij gesproken wordt over de veranderingen van afgelopen jaar en de huidige economische situatie (dit kan al op microniveau).


Je maakt een verslag waarbij de twee landen met elkaar vergeleken worden. Dit gebeurt eerst op macroniveau waarna jullie inzoomen op elkaars gezin en de schoolsituatie. Hiervoor worden verschillende gezinsleden geïnterviewd. Onderwerpen die in ieder geval worden besproken zijn:

 • Verandering in het gemiddelde inkomen
 • De werkloosheidcijfers
 • De huidige werkgelegenheid
 • Verandering van BBP
 • De export van bepaalde producten
 • Aanpak van de overheid (denk hierbij aan subsidies)
 • Regelementen m.b.t. het bedrijfsleven
 • Binnenlandse bedrijven in zwaar weer
 • Binnenlandse bedrijven die 'profiteren' van de huidige omstandigheden
 • Huidig beleid school
 • Veranderingen binnen het gezin (verandering inkomsten, uitgaven, uitjes e.d.)
 • Etc.

Welk eindproduct moet je maken en waarom?

Het eindverslag zal bestaan uit minimaal 2 pagina's over de Nederlandse economische situatie en minimaal 2 pagina's over de Spaanse economische situatie. De conclusies/vergelijking wordt op mimimaal 1 pagina omschreven. Dit alles moet het in Engels.4. Virtuele uitwisseling met Spaanse leerlingen - (Mérida, Spanje)

Inleiding

Dit is een alternatief programma voor de internationalisering met scholen in Mérida (Spanje) en Siracusa (Italië). Dit jaar zal het voornamelijk contact zijn met de Spaanse school.


Voor wie?

Iedereen kan aan deze uitwisseling meedoen.


De partners

 • Naam van de school: Institut Santa Eulilia Merida
 • Adres van de school: Avenida Reina Sofia 06900 Merida Badajoz
 • Schooltype / niveau: Niveau 4havo/vwo
 • Gemiddelde leeftijd van de leerlingen ca.: 16

Wat ga je doen of maken?

 • De leerlingen gaan elkaar leren kennen via zoom, facebook insta etc. contact leggen met elkaar. Tijdens dat contact leggen zijn een paar opdrachten vanuit de partnerschool en ons.
 • Leerlingen maken een get to know my house and family filmpje van 2 min.
 • Leerlingen gaan een traditioneel recept maken van het andere land. Je schrijft in het Engels een typisch Nederlands recept. Dat gaan ze in Spanje uitvoeren onder begeleiding van de partner in Nederland. Er wordt hier een filmpje van gemaakt.
 • Leerlingen maken een cultuurfilmpje van de stad Rotterdam met 4 architectonische gebouwen en 3 typisch Rotterdamse dingen. Je geeft een uitleg van minimaal 10 zinnen in het Engels wat je ziet.
 • Leerlingen gaan met elkaar in debat over verschillende kijk op maatschappelijke thema's.

Welk eindproduct moet je maken en waarom?

Blog dat samen met de spanjaarden wordt gemaakt.

Dit alles moet het in Engels.5. Living Apart, Playing Together - Falset (Spanje)

Inleiding

De leerlingen maken in groepjes van vier (twee Nederlandse en twee Spaanse leerlingen) culinaire en een sportieve opdracht over Spanje en Nederland.

De leerlingen die bij deze uitwisseling worden in gedeeld, kiezen voor 1 van 2 opdrachten.


Voor wie?

Het project is niet specifiek aan een vak gekoppeld. Wel is een sportieve inslag wenselijk en is de bereidheid om samen te werken in het Engels waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal, binnen de geboden mogelijkheden een must.


De partners

 • Naam van de school: Instituto de Educacion secundaria Priorat
 • Adres van de school: Carretera Porrera, ) S/N 43730 FALSET, SPANJE
 • Schooltype / niveau: Niveau 3havo
 • Gemiddelde leeftijd van de leerlingen ca.: 14

Wat ga je doen of maken?


Algemene opdracht

Leerlingen gaan in groepjes van 4 (2 Nederlanders en 2 Spanjaarden) door middel van videobellen contact met elkaar maken. Ze stellen zichzelf voor door minimaal 4 foto's te laten zien over zichzelf, familie, hobby's en/of vrienden.


Opdracht 1 Food and Cooking

Leerlingen gaan de verschillen tussen de eetgewoontes van Spaanse en Nederlandse gezinnen.

Ze moeten daarbij denken aan de verschillende maaltijden en de tijden waarop ze aan tafel gaan en wat eten ze tijdens deze maaltijden. Wat is typisch Spaans/Nederlands eten? Wat zijn de nationale tussendoortjes etc.?

Leerlingen moeten foto's maken van hun maaltijden op een dag en hiervan een collage maken en deze delen met hun uitwisselingspartner.

Hierna moeten de leerlingen een typische Nederlands gerecht vertalen naar het Engels. De Spaanse leerlingen kiezen ook een Spaans recept uit en vertalen deze ook naar het Engels.

Leerlingen krijgen het recept van hun uitwisselingspartner en moeten dit recept gaan maken. Ze moeten heel het proces filmen (boodschappen doen, het koken en het proeven). De filmpjes worden uiteindelijk ook weer gedeeld met elkaar.


Opdracht 2 Sport

Leerlingen gaan zich verdiepen in de verschillen tussen de Nederlandse en Spaanse sportwereld. In welke sport zijn Nederlanders en Spanjaarden heel erg goed? Wat zijn typische Spaanse en Nederlandse sporten? Welke sporten doen de Spaanse en Nederlandse leerlingen? Welke sporten hebben de landen van elkaar overgenomen? Welke Spaanse sporters sporten er in Nederland (denk aan wielrennen/voetbal/hockey) en welke Nederlandse sporters sporten er in Spanje. Welke Spaanse (oud)sporter is een grootheid in Nederland en andersom.

Leerlingen moeten hiervan een verslag maken en delen met hun uitwisselingspartner.


Leerlingen zouden een filmpje kunnen maken waarin ze laten zien dat ze echt een typische sport uit het uitwisselingsland beoefenen of proberen te doen.

Daarnaast moeten de leerlingen een online FIFA toernooi organiseren. Ze moeten teams maken, bestaande uit een Spaanse en een Nederlandse leerlingen en ze moeten daarna een verslag van het toernooi maken over hun ervaringen.

Als finalestuk moet er een wedstrijd komen tussen Nederland en Spanje, live via zoom.


Welk eindproduct moet je maken?

Het eindproduct is een filmpje

Dit alles moet het in Engels.6. Cultuurverschillen tussen Rusland (St.Petersburg) en Nederland (Rotterdam)

Hofstede

Voor wie?

Voor leerlingen die het vak MAW volgen.


De partners

 • Naam van de school: School no. 207
 • Adres van de school: Nevsky Ave, 108-6, St Petersburg, Rusland, 191025
 • Schooltype / niveau: Niveau vergelijkbaar met 4 vwo
 • Gemiddelde leeftijd van de leerlingen ca.: 16

Wat ga je doen of maken?


Je brengt in groepjes van vier (twee Nederlandse en twee Russische leerlingen) of zes (drie om drie) de cultuurverschillen in kaart aan de hand van de cultuurdimensies van Hofstede.

Daarnaast laat je via een filmpje een 'stukje Nederland' zien aan je Russische groepsgenoten.


Opdracht culturele vergelijking


Je bedenkt met je Nederlandse groepsgenoten voor iedere cultuurdimensie van Hofstede een paar vragen waarmee je erachter kunt komen hoe de Russische cultuur scoort op de betreffende dimensie en hoe dat zich verhoudt tot de Nederlandse cultuur. Jullie bedenken vragen op micro (gezin), meso (school) en macro- niveau (land). Vervolgens gaan jullie je uitwisselingspartners hierover interviewen. Eventueel worden de ouders/verzorgers geraadpleegd indien de Russische leerlingen er zelf geen antwoord op weten.


Jullie vergelijken je resultaten met de resultaten op Hofstede Insights en verklaren waarom hier mogelijk verschillen zijn met jullie eigen resultaten. Deze interviews en resultaten verwerken jullie in een verslag en filmpje van maximaal 1 minuut.


Opdracht video Nederland


Bij elk van drie thema's (binnenstad, buitengebied, culturele activiteit) kiezen je met je Nederlandse groepsgenoten een onderwerp: een typisch Nederlandse locatie of activiteit die jullie willen laten zien aan je Russische partner. Deze drie onderwerpen leggen jullie eerst ter beoordeling voor aan de docenten (KPP of SIR). Na goedkeuring mogen de Russische partners minstens één onderwerp kiezen, maar in overleg ook alle drie.

Jullie maken tijdens de internationaliseringsweek of in de weekenden daar omheen een video (3 - 5 min) waarin jullie een 'digitale tour' geven over het gekozen onderwerp. Deze activiteit is onderhevig aan de dan geldende Coronamaatregelen en wordt daarom mogelijk geschrapt.


Welk eindproduct moet je maken en waarom?


Het eindverslag zal bestaan uit minimaal 2 pagina's over de cultuurverschillen tussen de Nederlandse en de Russische cultuur en een filmpje van maximaal 1 minuut hierover. Daarnaast een filmpje van 3 - 5 minuten over een typisch stukje Nederland.7. Uitwisseling met Berlijn (Duits)

Voor wie?

Voor leerlingen die het vak Duits volgen


Wat ga je doen of maken?

Tijdens de kwt-uren bereiden we Duitse interviewvragen voor.

Verder gaan we op zoek naar een typisch Nederlands lunchrecept, dat we voor onze partners in het Duits gaan vertalen.

Onze partners zorgen voor een Duits recept.

Verder bereiden we een digitale presentatie over Rotterdam voor onze Duitse partners, waarbij verschillende bezienswaardigheden van Rotterdam aan de partners worden gepresenteerd.

Dit kan d.m.v. foto's, film of vlog.

De Duitse partners doen dit ook voor ons en leiden ons digitaal door Berlijn.


Op de uitwisselingsdag zelf:

 • We leggen contact via zoom met onze partners en gaan elkaar in het Duits interviewen.
 • We presenteren Rotterdam aan onze partners en bekijken de rondleiding door Berlijn
 • We sluiten af met een lunch, waarbij wij de Duitse recepten, die we thuis hebben gemaakt, uitproberen en waarbij de partners hetzelfde doen met de Nederlandse recepten.
 • We lunchen samen digitaal via zoom.


8. Digitale uitwisseling met Italiaanse leerlingen uit Siracusa

Inleiding

Al meerdere jaren zijn er uitwisselingen naar O.M. Corbino in Siracusa. Ook dit jaar kan het contact met de Italiaanse school online doorgaan, hebben de Italianen op 5 december bevestigd. Op dit moment hebben zij negentien leerlingen die mee willen doen en vijf met interesse.


De partners

 • Naam van de school: Liceo Scientifico O.M. Corbino
 • Adres van de school: Viale Regina Margherita, 16, 96100 Siracusa SR, Italië
 • Schooltype / niveau: Niveau vergelijkbaar met 4 havo/vwo
 • Gemiddelde leeftijd van de leerlingen ca.: 16

Doel van de opdracht

Door deze opdracht verdiepen leerlingen zich in de cultuur van het andere land en gaan ze hun eigen cultuur delen met het andere land. Om achter verschillen en overeenkomsten te komen.


Samenwerking met partnerschool

De leerlingen gaan elkaar leren kennen via zoom, facebook insta etc contact leggen met elkaar. Tijdens dat contact zijn een paar opdrachten vanuit de partnerschool en ons:


 • Leerlingen maken een get to know my house and family filmpje van 2 minuten.
 • Leerlingen tonen van de stad Rotterdam met vier architectonische gebouwen en vier typisch Rotterdamse dingen. Je geeft een uitleg van minimaal tien zinnen in het Engels wat je ziet.
 • Leerlingen werken met elkaar aan een video, song, gedicht, schilderij of foto in het kader van de opdracht WE-R-1 ("We Are One")
 • Optioneel: Leerlingen gaan een traditioneel recept maken van het andere land. Onze leerlingen schrijven in het Engels een typisch Nederlands recept voor de Italianen


Intekenen

Intekenen doe je via Magister. Vol = vol! Het intekenformulier vind je hier.
VOOR EEN AANTAL UITWISSELING KUN JE JE ALLEEN INSCHRIJVEN ALS JE BEPAALDE VAKKEN HEBT. LET DAAR GOED OP!

En wat dan als alles vol is?

Teken dan in op de reservelijst, eveneens via Magister. Uiteindelijk komt iedereen die niet kan intekenen op de reservelijst maar je positie bepaalt wanneer je aan de beurt bent. Het intekenformulier vind je hier.Misschien vind je de onderstaande pagina's ook wel interessant.
Klik op de afbeelding.

Interview Internationalisering
PRINT Druk pagina af