Studiereizen en uitwisselingsprojecten Internationalisering - schooljaar 2022-2023

Inleiding

In het voorjaar van 2019 waren we voor de laatste keer met onze leerlingen uit de vierde klas te gast bij leerlingen en docenten van onze partnerscholen in Spanje, Frankrijk, Rusland, Duitsland en Italië. We hebben de afgelopen jaren de contacten goed onderhouden en de jaren van de coronacrises hebben we overbrugd met projecten rondom digitale uitwisselingen. Maar niets vervangt het echte reisgevoel, de ervaring te worden ondergedompeld in een andere natuur en een andere cultuur.Als corona niet opnieuw roet in het eten gooit, gaat dat het komende schooljaar eindelijk weer gebeuren. Iets kleiner dan we gewend waren (met zes in plaats van tien projecten) maar groots en onvergetelijk als vanouds.

Waarom Internationaliseren?

Door de globalisering van de economie en de alsmaar voortschrijdende Europese eenwording neemt de mobiliteit toe. Meer dan een half miljoen Nederlanders woont of werkt in het buitenland. Meer en meer jongeren gaan studeren in het buitenland. Migreren wordt langzamerhand een normaal verschijnsel. Als school willen we leerlingen voorbereiden op een Europa zonder grenzen door hen te laten samenwerken met jongeren in andere Europese landen en hen kennis te laten maken met hun leefwereld. Daarnaast wil onze school graag bijdragen aan de vorming van een nieuwe generatie burgers met kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die een rechtvaardigere, duurzamere en inclusievere wereld bevorderen. Uit ervaring weten we dat de bewustwording van de eigen positie van onze leerlingen als burger in deze wereld enorm wordt versterkt door de relaties met jongeren in andere landen en de dialoog die daar uit voortvloeit met betrekking tot actuele kwesties. Wij vinden culturele uitwisseling daarom een uitstekend middel voor de ontwikkeling van relaties tussen mensen, landen en culturen. Het bevordert persoonlijke groei omdat het vrijheid en het vermogen om zich uit te drukken vereist, maar ook de bereidheid en het vermogen om naar anderen te luisteren en anderen te leren kennen. Daarnaast ontwikkelt deze bijzondere vorm van dialoog een beter begrip van verschillende gewoontes en wereldbeelden en vergroot de keuzevrijheid, samenwerking en participatie. Daarom zijn we blij en trots dat we dit jaar weer een aantal interessante projecten kunnen aanbieden.

Waarom dan niet voor iedereen?

Om de internationaliseringsprojecten tot een succes te maken, zijn een grote betrokkenheid en inzet vereist. We hebben de laatste jaren gemerkt dat die betrokkenheid en inzet niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Daarom is deelname aan de projecten met ingang van komend jaar niet meer verplicht. We verwachten dat zonder die verplichting een deel van de leerlingen ervoor zal kiezen niet deel te nemen. Daarom zijn er ook minder projecten.


De gids

De complete internationaliseringsgids vind je hier. Het wachtwoord is per e-mail bekendgemaakt.


De programma's

Wat er bekend is over de programma's kun je hier inzien. Het wachtwoord om het document te openen, vind je in de gids.


Intekenen

Intekenen doe je tussen 17 en 21 oktober 2022 via dit formulier.Misschien vind je de onderstaande pagina's ook wel interessant.
Klik op de afbeelding.

Interview Internationalisering
PRINT Druk pagina af