emmausinfo.nl


"Het is niet goed maar één ding te weten, men raakt daar verstompt van, men moet niet rusten voor men ook het tegenovergestelde weet."


Vincent van Gogh

Lees- en werkschema Kunstgeschiedenis - Kunstbeschouwing klas 5V
De kunstbeschouwingsles is op dinsdag het 3e uur.
Opdrachten moet je voor de middag hebben ingeleverd via Magister.

Op deze pagina lees je wat je na iedere theorieles gedaan moet hebben.
Als je opdrachten moet maken uit het DE BESPIEGELING OPDRACHTEN, moet je die uiterlijk meteen na de les uploaden naar Magister.

De symbolen betekenen het volgende:


📺 bekijk de video die in de les wordt vertoond - de inhoud van de video hoort bij de leerstof, maak dus aantekeningen

🎦 bekijk voorafgaand aan de les de video op internet door op het icoontje te klikken - de video begint op de goede plek, soms is een eindtijd van het te bekijken gedeelte gegeven - de inhoud van de video behoort bij de toetsstof, maak dus aantekeningen

📷 bekijk voorafgaand aan de les foto's op onze website die te maken hebben met het betreffende onderwerp door op het icoontje te klikken

WB maak voorafgaand of tijdens de les de aangegeven opdrachten in het DE BESPIEGELING OPDRACHTEN - aangegeven zijn steeds de paragraaf (§) en de opgaven - schrijf altijd je eigen tekst met je eigen woorden (plagiaat maakt je werk onvoldoende) - lever het gemaakte werk in via Magister!

📗 BS bestudeer voorafgaand aan de les de aangegeven pagina's in DE BESPIEGELING - het streepje moet je lezen als tot en met

💻 WWW bestudeer voorafgaand aan de les de aangegeven paragrafen op de website - je komt op de goede pagina door op het icoontje te klikken - de inhoud van de tekst behoort bij de toetsstof, maak dus aantekeningen

🏆 verdiepingsstof voor de zéér geïnteresseerden - behoort niet tot de toetsstof maar helpt je wel die beter te begrijpen - voor als je met een acht voor je toets niet tevreden bent - je komt op de goede site door op het icoontje te klikken

🎓 hoorcollege

🔧 werkcollege - werk aan je theorie-opdrachten en/of aan de bij de theorie behorende praktisch opdrachtDoe alle werkzaamheden voorafgaand aan de les, behalve de opdrachten, die mag je ook tijdens de les maken.
LES BESTUDEREN KIJKEN & LUISTEREN LESINHOUD + MAAKWERK
1 kunstfilosofie
visies op kunst
🎓 introductie kunstbeschouwing
2 Italiaanse hoven
📗 BS blz. 60-67
Belpaese:
🎦 Een nieuwe lente
🏆 Burgers aan de macht
Inleveren via Magister:
WB
blz.34 opdrachten 5-17
3 Stravaganza
📗 BS blz. 68-73
Belpaese:
🎦 Nog meer hofcultuur
🏆 De oudheid herleeft
Inleveren via Magister:
WB
blz.35 opdrachten 18-26
📺 De Gouden Eeuw, een maakbaar land
4 Rome
📗 BS blz. 74-77
Belpaese:
🎦 Het nieuwe denken
Inleveren via Magister:
WB
blz.38 opdrachten 27-38
📺 Waarom is Rembrandt zo beroemd?
5 De stad ontwaakt
📗 BS blz. 78-81
Belpaese:
🎦 Hoogrenaissance en reformatie
🏆 La Serenissima
Inleveren via Magister:
WB
blz.39 opdrachten 39-47
6 Het Franse hof
📗 BS blz. 82-85
Belpaese:
🎦 Triomf van de vorst
🏆 Rome van de pausen
Inleveren via Magister:
WB
blz.42 opdrachten 48-62
7 De koning is overal
📗 BS blz. 86-89
Belpaese:
🎦 Verheerlijking van de vorst
Inleveren via Magister:
WB
blz.43 opdrachten 63-81
8 Elizabethaans theater
📗 BS blz. 90-91
Belpaese:
🎦 Triomf van de kerk
Inleveren via Magister:
WB
blz.45 opdrachten 82-90
Einde blok 1 - begin blok 2: Burgerlijke cultuur van Nederland en cultuur van het moderne
LES BESTUDEREN KIJKEN & LUISTEREN LESINHOUD + MAAKWERK
9 Burgerij
📗 BS blz. 94-100
Berlo - Kunst Algemeen
🎦 Culturele bloeiperiode
Inleveren via Magister:
WB
blz.48 opdrachten 5-22
10 Lering en vermaak
📗 BS blz. 102-105
Berlo - Kunst Algemeen:
🎦 De Republiek als wereldmacht
Inleveren via Magister:
WB
blz.62 opdrachten 23-36
11 Medea
📗 BS blz. 106-109
🎦 Buitenlandse invloeden in het theater Inleveren via Magister:
WB
blz.63 opdrachten 37-45
12 Stad en macht
📗 BS blz. 110-115
Berlo - Kunst Algemeen:
🎦 Ondertussen in Spanje
Inleveren via Magister:
WB
blz.65 opdrachten 46-64
13 Expressie
📗 BS blz. 158-163
Berlo - Kunst Algemeen:
🎦 Van 1700 naar 1900
Berlo - Kunst Algemeen:
🎦 Cultuur van het Moderne : inleiding
Inleveren via Magister:
WB
blz.100 opdrachten 5-19
14 Sluierdans
📗 BS blz. 164-169
Berlo - Kunst Algemeen:
🎦 Ballets Russes
Inleveren via Magister:
WB
blz.102 opdrachten 22-28
15 Oorlog en Swing
📗 BS blz. 170-175
Jo Fraser Composer:
🎦 Brief(ish) History of Jazz
Welkom in de jaren 20 en 30:
🎦 Wat is dit voor kattengejank?!
Inleveren via Magister:
WB
blz.104 opdrachten 29-47
16 Techniek
📗 BS blz. 176-181
Berlo - Kunst Algemeen:
🎦 Futurisme
Inleveren via Magister:
WB
blz.106 opdrachten 48-59
17 Filmindustrie
📗 BS blz. 182-185
Berlo - Kunst Algemeen:
🎦 Expressionistische film
Inleveren via Magister:
WB
blz.107 opdrachten 60-68
18 Abstract
📗 BS blz. 186-191
Berlo - Kunst Algemeen:
🎦 Kandinsky
Inleveren via Magister:
WB
blz.109 opdrachten 69-85
19 Utopie
📗 BS blz. 192-193
NTR Beeldbank:
🎦 De betekenis en invloed van het Bauhaus
Inleveren via Magister:
WB
blz.112 opdrachten 86-96
20 Ornament is misdaad
📗 BS blz. 194-197
Close Up:
🎦 De spirit van Le Corbusier
Inleveren via Magister:
WB
blz.113 opdrachten 97-105
Einde blok 2 - begin blok 3: Massacultuur
LES BESTUDEREN KIJKEN & LUISTEREN LESINHOUD + MAAKWERK
21 American dream
📗 BS blz. 202-207
Berlo:
🎦 Massacultuur jaren '50
Inleveren via Magister:
WB
blz.124 opdrachten 5-19
22 Broadway tot ballet
📗 BS blz. 208-211
Berlo:
🎦 Massacultuur jaren '60
Inleveren via Magister:
WB
blz.125 opdrachten 20-28
23 Experiment en engagement
📗 BS blz. 212-221
Berlo:
🎦 Massacultuur jaren '70
Inleveren via Magister:
WB
blz.127 opdrachten 29-42
24 Kritiek en vernieuwing
📗 BS blz. 222-227
The Art Assignment:
🎦 The Case for Minimalism
Inleveren via Magister:
WB
blz.128 opdrachten 43-51
25 Postmodernisme
📗 BS blz. 228-231
Victoria and Albert Museum:
🎦 What is Postmodernism?
Inleveren via Magister:
WB
blz.130 opdrachten 52-64
26 Leren van Las Vegas
📗 BS blz. 232-235
The Art Assignment:
🎦 Behind the Banksy Stunt

Black History in Two Minutes or so:
🎦 The Birth of Hip Hop
Inleveren via Magister:
WB
blz.131 opdrachten 65-73
27 Globalisering
📗 BS blz. 236-241
Curious Muse:
🎦 Rejected Art
Inleveren via Magister:
WB
blz.134 opdrachten 74-85
28 Dansen tussen culturen
📗 BS blz. 242-245
Berlo:
🎦 Massacultuur 5 : de jaren 80 en 90
Inleveren via Magister:
WB
blz.135 opdrachten 86-94
29 Netwerken
📗 BS blz. 246-249
Berlo:
🎦 Massacultuur 6 : de jaren 00 en 10
Inleveren via Magister:
WB
blz.137 opdrachten 95-107
30 Publiek als mede-maker
📗 BS blz. 249-255
NTR
🎦 Daan Roosegaarde
Inleveren via Magister:
WB
blz.138 opdrachten 108-116


Interessante video's van NPO Start en schooltv (Tekenen en Kunst Algemeen)

Middeleeuwen

Renaissance

Barok - Burgerlijke cultuur

19e en 20e eeuw

Korte filmpjes SchoolTV - Klokhuis

Interessante video's van NPO Start en Schooltv (alleen Kunst Algemeen)

Interessante kanalen, voor nog veel meer

Nuttige en interessante websitesMisschien vind je de onderstaande pagina's ook wel interessant.
Klik op de afbeelding.

Klooster

Kunst en cultuur van Renaissance en Barok
Een serie videolessen over de periode van 1400 tot 1600

Klooster

Kunst en cultuur van het Romaans en de Gotiek
Een serie videolessen over de periode van 1000 tot 1450

Raften op de Brenta

Foto's uitwisseling Bassano del Grappa
Voor leerlingen met iets meer belangstelling voor cultuur is de uitwisseling met Bassano del Grappa. Behalve voor cultuur is er ook genoeg tijd voor natuur en sport.

Santa Maria Novella

Kunst van de Renaissance
In de Renaissance werd de basis gelegd voor de moderne westerse cultuur.

Bauhaus

Interbellum
De periode tussen de eerste en de tweede wereldoorlog was waarschijnlijk de meest revolutionaire uit de kunstgeschiedenis.

PRINT Stampa pagina